top of page
Vinkje.png

persoonlijke benadering

Vinkje.png

korte wachttijden

Vinkje.png

alle zorgverzekeraars

Vinkje.png

online & avond beschikbaar

HELEEN POSTHUMUS

Heleen heeft haar kennis en ervaring op het gebied van het behandelen van diverse psychologische klachten niet alleen binnen de polikliniek opgedaan maar ook in de vele samenwerkingsverbanden. Heleen gelooft in verbinden, met cliënten en collega’s.  

 

Ontwikkelingen en inzichten in de psychologie omarmt ze. In 2011 is ze EMDR therapeut geworden, in 2012 heeft zij haar opleiding tot mindfullnesstrainer afgerond; in 2014 heeft Heleen de opleiding tot geregistreerd mediator volgens de normen van het MfN afgerond.

 

In 2019 heeft De Gooische Praktijk vanuit de USA NeurOptimal Dynamical Neurofeedback geïntegreerd als instrument. De BrainTraining geven de hersenen feedback waarmee ze leren zichzelf te optimaliseren. Dat resulteert in meer veerkracht en flexibiliteit, en versterkt de kwaliteit van de behandelingen en het leven.

 

Heleen is moeder van 3 dochters, heeft een samengesteld gezin en woont midden in de natuur van de Loosdrechtse Plassen.

DE GOOISCHE PRAKTIJK

De praktijk heeft momenteel een wachttijd van 4 weken voor een intake.

BEHANDELINGEN PSYCHOLOGIE & PSYCHOTHERAPIE

 

De behandelingen van De Gooische Praktijk lopen uiteen van kortdurende, oplossingsgerichte behandelingen (Generalistische GGZ) tot complexere, langdurige behandelingen (Specialistische GGZ). De kortdurende behandelingen voor minder complexe en ernstige problematiek biedt 

behandelingen op basis van een drietal producten :

Korte behandeling  •  Lange behandeling  •  Intensieve behandeling

 

Er is sprake van Specialistische Zorg wanneer uw problematiek complexer en ernstiger is en intensievere (psychotherapeutische) zorg nodig heeft. In zo’n geval stellen we een behandeladvies voor u op waarmee wij op basis van langduriger en intensievere zorg de juiste resultaten behaald kunnen worden. 

VOOR WIE

De doelgroepen van de Gooische praktijk zijn zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen met
psychische klachten verwezen door de huisarts of met een eigen hulpvraag.

In een telefonische screening onderzoeken we samen of jouw hulpvraag past binnen ons aanbod en of je voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt. In dat laatste geval factureert de praktijk zonder jouw tussenkomst rechtstreeks bij de je zorgverzekeraar of de gemeente als je jonger dan 18 jaar bent.

 

In onze praktijk komen mensen met uiteenlopende klachten, zoals somberheid, angst, relatie problemen, eetstoornissen, spanningsklachten, we gaan altijd op zoek naar de onderliggende intrinsieke aansturing in jouw systeem van deze klachten. Daarbij onderzoeken we samen jouw voorgeschiedenis om de triggers in het hier en nu beter te kunnen begrijpen en er in de therapie mee te werken. Vaak is het nodig verdrongen gevoelens van langer geleden te processen om in het heden dichter bij jezelf te komen. Hiervoor gebruiken we technieken en kennis uit verschillende stromingen in de psychotherapie, waaronder inzichtgevende therapie, emdr, hechtingstheorieen, systeemtherapie. In veel therapieen komt het er op neer weer meer in contact te komen met je eigen primaire behoefte die vaak ergens in je levensloop ondergeschikt is geraakt, en het weer leren en durven verbinden zonder angst of weggedrukte gevoelens.

DE PRAKTIJK

SPECIALISATIES

Poppetje 2.png
Poppetje 1.png

IDENTITEIT EN JEZELF 

Jezelf zijn! Op zoek naar je eigen ik. Een leven vol met werk, relatie, familie… maar je wilt niet dat spanningen en ontwikkelingen jou zo beïnvloeden in je leven, je van slag brengen. Stabiel en je eigen ik zijn! Misschien heb je ervaringen of life events meegemaakt, maar daar wil je mee dealen, onderdeel van jezelf maken zonder dat het jou overneemt.

 

Ervaringen in het leven geven sporen. Die kunnen mooi zijn, goed zijn; soms laten ze littekens achter. Wij zorgen dat je sterk genoeg wordt om te verwerken, sterker te worden en door te gaan. Een betere versie van jezelf! 

 

Soms betekent dit het verwerken van een onverwerkt trauma. Bepaalde ervaringen kunnen zo impactvol en heftig zijn, dat je er geen raad mee weet. Het negeren of wegdrukken van spanning kan gevolgen hebben in je ontwikkeling. Met wetenschappelijke en bewezen methoden helpen we je om dit een juiste plek te geven.

 

Depressie, piekeren, slapeloosheid.. allemaal symptomen die gevoed worden die een angst die je niet altijd duidelijk kunt omschrijven. Vaak gaat dit gepaard met rusteloosheid, afname van zelfvertrouwen, moeite met concentreren of prikkelbaarheid. De eerste stap naar een gesprek hierover, is de stap naar oplossing hiervan! Met onze ervaring en methoden helpen we je de vinger op het probleem te krijgen. Op het moment dat het helder is wat jou belemmert, kunnen we deze functioneel inpassen in jouw sterke ik!

 

RELATIE

We zijn allemaal in ontwikkeling. Veelal door eigen inzet en ambities, soms ook door invloeden van buitenaf. Als we jong zijn, relaties aangaan, keuzes maken voor kinderen, huis, ouders kunnen we niet alles overzien. Het werk en ontwikkelingen op het werk maken veelal dat we veranderen in onze visie op leefstijl, ouderschap, relaties.

 

Onbegrip en niet voldoende tijd om met elkaar keuzes en situaties te bespreken speelt een grote factor bij de ontwikkeling van relaties. Man, vrouw... uiteenlopende inzichten. Veelal helpt het om met jezelf aan de gang te gaan en inzichten op jezelf en de omgeving te ontwikkelen. Vaak ook is het helpend om samen in gesprek te gaan en je door een vakkundige en ervaren persoon te laten helpen met de “blanks” in jullie leven… probeer het! Niets te verliezen, alles te winnen.

 

WERK - STUDIE

Iedereen ervaart wel eens stress en vermoeidheid door een tijdelijke verhoogde druk op het werk of in de privésfeer. We kunnen dan het gevoel hebben dat we ‘op’ zijn, dat de batterij leeg is en dat we even niet meer kunnen. Een avondje op de bank en lekker vroeg naar bed of een weekend rustig aan helpt vaak om de energiebalans te herstellen. In sommige gevallen gaat het gevoel niet weg; je bent totaal opgebrand en het opladen lukt niet meer.

 

Burn-out is geen diagnose, het  is een verzamelnaam voor klachten die mensen kunnen hebben door langdurige stress. De belangrijkste kenmerken zijn emotionele en fysieke uitputting, afname van zelfvertrouwen of gevoel van incompetentie en afstand nemen van werk en/of sociale omgeving. Dit kan gepaard gaan met prikkelbaarheid, piekeren, angsten, somberheid, slaapproblemen, spierspanning, verhoogde hartslag  en maag- en darmklachten. Allemaal symptomen die niet bijdragen om je sterke, eigen ik te zijn, klaar voor jouw wereld!

 

We helpen je om eigen keuzes te maken. Luister naar jezelf, let op je voeding. Laat jouw gezond-heid en welzijn niet doorkruizen door prioriteiten van anderen. Op de korte termijn werkt dit, niet op de lange termijn en om een betere versie van jezelf te worden. Dwing respect af hoe je bent!

 

SOCIALE ASPECTEN

Onze wereld zit complex in elkaar of.. soms maken we hem zelf complex. 

Werk, familie, relatie, vrienden, in werk en vriendschappen wordt er een grote aanspraak gemaakt op ons om de ideale mens te zijn. Dat kan niet, gaat niet. We hebben slechte dagen, moeilijke situaties, levenservaringen met grote impact (ontslag, financiële tegenvallers, verkeersongeluk). Het is belangrijk om voor jezelf te kiezen, dat respecteren jouw mensen en bovenal: anders ben je niet in staat om zelf uit de problemen te komen. Onze mensen helpen jou, vertrouwen jou, staan aan jouw kant. Met een openheid in de situatie, kunnen we de juiste keuzes maken.

Fijn, dat geeft rust en vertrouwen. Je kunt het niet alleen!

RELATIE
WERK - STUDIE
SPECIALISATIES
SOCIALE ASPECTEN

AANDACHTSPUNTEN

AFSPRAAK ANNULEREN

Indien er een afspraak is gemaakt, is deze tijd voor jou gereserveerd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, bel dan minimaal 24 uur van tevoren af. We zorgen er dan voor dat je zo spoedig mogelijk op een andere dag en/of tijdstip bij ons terecht kunt. Als je de afspraak later dan 24 uur (of niet) annuleert, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CRISIS

Er is GEEN mogelijkheid tot 7 x 24 uur bereikbaarheid. Dat betekent dat de praktijk niet geschikt is voor problemen waarbij mogelijk een crisis kan ontstaan en ogenblikkelijk ingrijpen nodig is.

Mocht er onverhoopt toch een crises ontstaan neemt u eerst contact op met uw behandellaar onder gsm nummer 0651286077. In het geval u er niet in slaagt uw behandellaar te spreken kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost.

Bij vakantie van uw therapeut kunt u contact zoeken met de praktijktelefoon 0356550952

ONTEVREDEN OF KLACHT

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling of de gang van zaken binnen de praktijk. Wij stellen het op prijs wanneer je dit aan ons kenbaar maakt zodat we kunnen overleggen over een oplossing. Mochten we niet tot een oplossing komen dan kun je overleggen met een onafhankelijke commissie en verwijzen wij naar de klachtencommissie van de LVVP.

ANNULEREN

Zet vandaag je eerste stap naar een nieuw begin !

Bel of mail ons om samen te kijken hoe Heleen Posthumus jou het beste kan helpen

bottom of page